Algemene voorwaarden

Door zich in te schrijven voor een taalcursus stemt u ermee in dat u de onderstaande algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat.

1. Onze service
Via linguabooking.com bieden wij een online platform waarop taalscholen kunnen adverteren om hun cursussen en logies voor reservering aan te bieden en waar bezoekers van de website dergelijke en reservatie kunnen maken. Als u een reservering maakt via Linguabooking.com, dan gaat u een (contractueel bindende) relatie aan met het taalinstituut waarbij u reserveert. Wij zullen vanaf het moment dat u uw reservering heeft gemaakt uitsluitend als tussenpersoon fungeren tussen u en het taalinstituut; wij zullen de gegevens van uw reservering naar het betreffende taalinstituut sturen en wij sturen u een bevestigingsmail voor en ten behoeve van het taalinstituut.
De informatie die wij vrijgeven bij het verstrekken van onze diensten is gebaseerd op de informatie die de taalinstituuts ons verschaffen.
Wij besteden veel aandacht en zorg aan het aanbieden van onze diensten, maar wij zullen de informatie niet verifiëren en kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke fout dan ook, inaccurate, misleidende of niet-waarheidsgetrouwe informatie of het ontbreken van informatie. Elk taalinstituut is zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid en juistheid van de informatie die op onze website wordt getoond.
Onze diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is daarom niet toegestaan om welke (inhoudelijke) informatie, software, producten of diensten dan ook die op onze website worden aangeboden voor welk commercieel, of concurrerend doel of activiteit dan ook door te verkopen, te reproduceren, deeplinken, kopiëren, of downloaden.

2. Tarieven en kortingen
Voor de prijzen van de cursussen en logement wordt u rechtstreeks doorverwezen naar de site van het taalinstituut. Niet enkel bent u op die manier zeker van de laagste prijs, maar ziet ook meteen alle actuele promoties die de taalschool aanbiedt.
Bovenop de evenuele promoties ontvangt u daarnaast ook nog extra kortingen die linguabooking.com heeft verkregen bij onze partners.
Wij willen dat u de laagst mogelijke prijs betaalt voor uw verblijf bij een taalinstituut. Als u op het internet, na via ons gereserveerd te hebben, uw taalinstituutkamer tegen dezelfde voorwaarden voor een lagere prijs vindt, dan zullen wij het verschil tussen ons tarief en het lagere tarief vergoeden.

3. Privacy
Uw gegevens die nodig zijn om uw inschrijving af te ronden zullen nooit worden doorgegeven aan een derde partij, behalve als dit wettelijk verplicht is in welk rechtsgebied dan ook.

4. Gratis
Wij bieden onze service gratis aan. In tegenstelling tot vele andere partijen brengen wij geen kosten in rekening voor onze diensten en rekenen wij geen extra (reserverings)kosten bovenop de taalcursus.

5. Annuleren
Als u bij een taalinstituut reserveert, dan gaat u akkoord en stemt u in met de relevante annuleringsvoorwaarden van het betreffende taalinstituut en met elke bijkomende voorwaarden van het taalinstituut die betrekking kunnen hebben op uw reservering of van kracht zijn tijdens uw crusus/verblijf.
De algemene annulerings- en no-showvoorwaarden van elk taalinstituut vindt u terug op de site van het instituut zelf. Mocht u deze niet terugvinden op de site gelieve contact op te nemen met het instituut waarbij u een cursus wenst te volgen. Hou er rekening mee dat sommige tarieven of speciale aanbiedingen niet in aanmerking komen voor annulering of wijziging.

6. Disclaimer
Wij of welke van onze directeuren, bestuurders, werknemers, zullen in de hoogst toegelaten mate volgens de wet niet aansprakelijk zijn voor (i) welke schadevergoeding met een punitief karakter, speciale, indirecte of resulterende verliezen of schade, verlies van productie, verlies van winst, verlies van inkomsten, verlies van contract, verlies of schade van goodwill of reputatie, verlies van claim dan ook, voor (ii) welke onnauwkeurigheid met betrekking tot de (beschrijvende) informatie dan ook (inclusief prijzen, beschikbaarheid en kwalificatie) van de taalinstituuts die via onze website beschikbaar zijn, voor (iii) de diensten of de producten die het taalinstituut aanbiedt, voor (iv) welke (directe of indirecte, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen of gemaakte kosten dan ook die door u geleden of betaald zijn, of deze nu voortkomen uit (legale) activiteiten, het gevolg zijn van, voortkomen uit of verbonden zijn met het gebruik, het onvermogen tot gebruik van of vertraging van onze website, of voor (v) welk(e) (persoonlijk) letsel, dood, materiële schade of andere (direct, indirect, speciale, voortvloeiende of wegens schadevergoeding opgelopen) schade, verliezen, of kosten dan ook die door u zijn opgelopen of betaald of dit nu komt door (legale) activiteiten, fouten, overtredingen, (grove) nalatigheid, opzettelijk wangedrag, weglatingen, wanprestatie, verkeerde weergave, onrechtmatige daad of strikte aansprakelijkheid door of (geheel of gedeeltelijk) toe te schrijven aan het taalinstituut (de medewerkers, directeurs, managers, agenten, vertegenwoordigers of geaffilieerde bedrijven), inclusief welke (gedeeltelijke) annulering, overboeking, staking, force majeure of welke andere gebeurtenis dan ook die buiten onze macht valt.

7. Diversen
De originele Engelse versie van deze voorwaarden kunnen in andere talen zijn vertaald. Dit is een service; de vertaalde versie is onofficieel. In geval van een geschil of een discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaling hiervan geldt de Engelse versie in de hoogst toegelaten mate volgens de wet als de definitieve versie. U kunt aan de vertaalde versie geen rechten ontlenen.